701 arsenal drakt Brando

De heer Bayou zei: ‘We hebben het gevoel dat Emmanuel Macron de presidentsverkiezingen al aan het plannen is, in plaats van aan een project voor het land te werken, door iemand als Castex te kiezen die hem niet zal overschaduwen zodat hij in de schijnwerpers kan staan.

De Franse Groenen zeiden dat Macron, door Jean Castex chelsea drakt tot premier te benoemen, zich alleen maar aan de macht wilde houden.De heer Bayou beweerde dat de heer Macron verrast was en niet wist hoe hij de laatste overwinning voor het milieu moest behalen.

Nu wordt de president van Frankrijk ervan beschuldigd meer aan de verkiezingen van 2022 te denken dan aan het luisteren naar de bezorgdheid van het electoraat over de klimaatverandering.De heer Bayou zei: ‘Er is ons een tweede deel van het quinquennium beloofd dat we niet hebben gezien, noch op het gebied van sociale rechtvaardigheid, noch op milieugebied.

‘ Hij zei: ‘In plaats van een nieuw model van de samenleving, hebben we het oude land, we hebben een dortmund drakt rechtse man die een rechtse man opvolgt.Door te zeggen: ‘ons huis brandt en de president zoekt ergens anders’, herhaalde de heer Bayou de woorden van de voormalige president Jacques Chirac, die ze in 2002 in Johannesburg sprak, om de dringende noodzaak van de wereld aan te gaan om zich sterk in te zetten voor de aanpak van het klimaat verandering.

De heer Bayou, de secretaris-generaal van Europe Écologie-Les Verts, zei nouveau officiel Maillot Exterieur Real Sociedad verder ‘ecologie is overal nodig’.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *